Gabinet Logopedyczny Emilia Stankiewicz
+48 505 716 883

terapia logopedyczna

aktywny trening słuchowy

Terapia Logopedyczna

Nazywam się Emilia Stankiewicz. W 2004 roku ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 roku uzyskałam dyplom logopedy ogólnego na Uniwersytecie w Białymstoku. Od tego momentu ukończyłam wiele różnorodnych kursów i warsztatów, które podniosły moje kwalifikacje, umiejętności oraz inspirują mnie do kreatywnej pracy z dziećmi.

Kursy i szkolenia

 • certyfikat szkolenia „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuronowy Aktywny Trening Słuchowy”
 • kurs glottodydaktyki ojczystej i glottoterapii - nauka czytania i pisania prowadzona systemem edukacyjnym prof. B. Rocławskiego
 • szkolenie „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”
 • certyfikat szkolenia "Terapia sygmatyzmy międzyzębowego"
 • certyfikat szkolenia "Podstawy terapii pozycji oralnej OPT"
 • certyfikat szkolenia "Nowoczesny warsztat logopedyczny"
 • certyfikat szkolenia "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych"

Od 10 lat pracuję z dziećmi jako logopeda, a od roku jestem providerem metody NEUROFLOW Aktywny Trening Słuchowy. Moimi podopiecznymi są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym borykające się z trudnościami w prawidłowym posługiwaniu się mową. Moją specjalnością jest terapia wad wymowy oraz stymulacja rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

W ofercie gabinetu są jednorazowe konsultacje logopedyczne oraz systematyczna terapia logopedyczna.

Konsultacja logopedyczna skierowana jest do małych dzieci (2 - 4 lat) i obejmuje:

Badania logopedyczne

 • ocena budowy narządów artykulacyjnych
 • ocena sprawności narządów artykulacyjnych
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie słuchu fonematycznego
 • test artykulacyjny
 • ocenę umiejętności komunikacyjnych
 • wywiad z rodzicami dziecka

Diagnozę logopedyczną
Zalecenia do pracy w domu i plan dalszego postępowania logopedycznego


Terapia logopedyczna dzieci jest prowadzona indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb każdego dziecka. Zajęcia logopedyczne trwają 30 minut i odbywają się regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu. Plan zajęć jest dostosowany do możliwości każdego dziecka. Rodzice mogą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach, dzięki czemu nabywają umiejętności do samodzielnej pracy z dzieckiem. Na zakończenie każdych zajęć przekazuję rodzicowi zalecenia i wskazówki do pracy w domu. Aktywna współpraca z rodzicami i wspólne starania wpływają na skuteczność terapii i czas jej trwania.

Neuroflow - Opis metody

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (APD) to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Aktywny Trening Słuchowy został oparty na najnowszych badaniach naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii, neurologopedii. Jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka w oparciu o bodźce słuchowe.
Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania podawanych treści. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową oraz uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

Obserwowane zachowania dziecka, które mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania słuchowego

 • dziecko ma trudności w rozumieniu szybkiej mowy
 • częste prośby dziecka o powtórzenie pytania lub usłyszanej wypowiedzi
 • dziecko ma kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej ustnie
 • mimo uważnego słuchania dziecko ma trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych
 • dziecko potrzebuje większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji
 • dziecko ma problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
 • dziecko „wyłącza się” i jest zmęczone przy długotrwałym słuchaniu np. czytanej książeczki, długiej rozmowy
 • dziecko jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki z otoczenia
 • dziecko ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ma ubogie słownictwo, jego mowa jest monotonna
 • dziecko myli podobnie brzmiące wyrazy
 • dziecko ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np.: /p – b/, /t – d/, /k – g/ i błędne je zapisuje
 • dziecko ma trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów
 • przy prawidłowej inteligencji dziecko ma trudności w uczeniu się: problemy z nauką czytania, pisania, nauką języków obcych
 • u dziecka jest zdiagnozowany opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy
 • dziecko w dzieciństwie miało częste wysiękowe zapalenie uszu
 • gdy dziecko przejawia zachowania podobne jak u dzieci z niedosłuchem

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Terapia domowa

Trening słuchowy Neuroflow odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodzica. Jest to aktywna forma treningu, która wymaga od dziecka skupienia uwagi. Stopień trudności zadań jest dostosowany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Oznacza to, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie. A gdy odpowiada nieprawidłowo, ułatwia zadanie.

Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu przez około 20 minut

 • sesje treningowe są dostępne na stronie neuroflow.pl (login i hasło są przesyłane indywidualnie na prywatną skrzynkę pocztową podaną przez rodzica).
 • Trening podzielony jest na trzy etapy
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
 • Diagnozy prowadzą providerzy Neuroflow ATS®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow ATS®.
 • Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenie nasilenia objawów centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu

 • komputer stacjonarny lub laptop
 • słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • stabilne połączenie z internetem
 • przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • włączona obsługa JavaScript oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies

Efekty

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® poprawia zdolności dziecka w:

 • różnicowaniu dźwięków mowy, a dzięki temu w nauce czytania i pisania
 • nauce języków obcych
 • utrzymaniu uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie
 • podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, lub gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki
 • wydłużeniu pamięci słuchowej
 • rozwoju mowy
 • prawidłowej artykulacji
 • poprawnej melodii języka
 • nawiązywaniu kontaktów społecznych
 • obniża poziom stresu
 • poprawia pewność siebie

Wszystko to w efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.
Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową. Uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

Cennik

Terapia logopedyczna

 • Diagnoza i konsultacja logopedyczna - 120 zł
 • Terapia logopedyczna 30 minut - 60 zł

Koszt poszczególnych etapów treningu słuchowego Neuroflow

 • Diagnoza wstępna - 150 zł
 • Zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu przez ok. 8 tygodni - 270 zł

Kontakt

Gabinet Logopedyczny Emilia Stankiewicz

Gabinet Logopedyczny
Emilia Stankiewicz